onderzoeksdoel

Ruimte is schaars in Nederland. Het is een gemiste kans wanneer potentieel bruikbare gronden niet worden benut, al helemaal wanneer zich op deze gronden ‘bergen’ bevinden. Onze afvalbergen zouden we kunnen gebruiken als bodem voor nieuwe ontwikkelingen.

Met dit project willen we de mogelijke ontwikkelingskansen en de potentiële en ruimtelijke kwaliteiten van voormalige afvalbergingen in Nederland in kaart brengen en eigenaren en beheerders van afvalbergingen enthousiast krijgen om ontwikkeling ervan in gang te zetten.

Ontwikkelen van afvalbergingen betekent dat we andere waardevolle gebieden kunnen sparen, het aanwezige landschappelijk gebied kunnen verrijken en invulling kunnen geven aan duurzame gebiedsontwikkeling.