Locaties

In Nederland bevinden zich 35 operationele afvalbergingen en 5.000 voormalige (NAVOS) stortplaatsen. Het landschap van voormalige stortlocaties en afvalbergingen is zeer divers qua schaal en vorm. De grotere locaties, die vooral van belang zijn voor dit onderzoek, hebben een totale oppervlakte van 6.100 ha (61 km²), een oppervlakte vergelijkbaar met de stad Amersfoort (ca 63 km²), een enorm ontwikkelingspotentieel.

Voor veel voormalige vuilstortlocaties geldt een lage urgentie voor herontwikkeling: ze liggen niet in de weg en kosten geen geld. Het is anders voor afvalbergingen die vallen onder de Afvalstoffenwet (1979) en Leemtewet (1996). Dit zijn afvalberging die actief beheerd worden en dus geld kosten. Met ontwikkeling van deze locaties ontstaat de kans juist geld te genereren. Tevens is het interessant dat deze stortplaatsen vaak een karakteristieke landschappelijke vorm hebben die herontwikkeling aantrekkelijk maakt.

Een gecombineerde inventarisatie van Vera Yanovshtchinsky, AgentschapNL en Grontmij resulteert in een lijst van zeventig (voormalige) afvalbergingen en biedt daarmee een betrouwbare en relevante indicatie* van de omvang van de opgave.

Van elke van de zeventig locaties is een lijst gemaakt waarin
plaats, sluitingsjaar, afdichting, omgevingskenmerken,
oppervlakte, volume, hoogte, huidige gebruik en beheerder/exploitant zijn opgenomen.

* De inventarisatie pretendeert niet een volledige lijst te zijn.

Nederland 64 Kloosterlaan 65 Oosterlaan 62 Skinkeskans 68 Stainkoeln 66 Woldjespoor 67 Gideonweg 70 Winschoten 69 Veendam 61 Weperpolder 63 Rasterhof 59 Meinser 39 Midwoud SOW 40 Het Friese Pad 60 Zomerdijk 57 Cullendoorn 41 Zeeasterweg 56 Vasse 36 Schoteroog 38 Spaarnwoude 42 Braambergen 45 Hattem 37 Diemerzeedijk 49 Uilerberg 55 Het Rikkering 58 Elhorst Vloedbelt 35 Hollandse Brug 48 De Sluiner 46 Armhoede 34 Mastwijk 33 Tammer 54 Wekerom 32 Put van Weber 43 De Langenberg 29 VBM 47 Meersteeg 44 De Keyenberg 51 IJsseloord 50 Zweekhorst 52 Wildsoort 28 De Slufter 27 Dop Noordzeeweg 21 Schelpenhoek 24 Likkebaertpolder 25 Plas van Heenvliet 53 ARN 30 Crayenstein-West 13 Voorste Heide 04 Mook en Middelaar 19 Zevenbergen 17 Gansoyensesteeg 12 Haps 26 Dop Noord-Oost Abstpolder 31 Derder Merwede Haven 10 Vluchtoordweg 15 Vlagheide 18 Bavelse Berg 14 Spinder 20 Kragge 22 Nieuwe Kamerse Dijk 16 Razob Gulbergen 02 Zuringspeel 03 Stortplaats Weert 23 Koegorspolder 11 Budelco 09 Linne Montfort 08 Spaubeek 05 Langen Akker 07 Schinnen 06 Ubach Over Worms 01 Belverdere 06a Bocholtz