Strategie

Tekens
De zichtbare en artificiële ingreep van een afvalberging is als een teken in het landschap en vormt een archeologisch artefact voor de toekomst. Andere voorbeelden van vergelijkbare menselijk ingrijpen in het landschap zijn een tell, terp, kalksteengroeve of bijvoorbeeld de invasiekust bij Pointe de Hoc.

Van negatief naar positief
Afvalbergingen hebben over het algemeen een slecht imago. Desondanks is het mogelijk dit negatieve imago van de locatie te keren door middel van een juiste transformatie en passend gebruik. Voorbeelden van succesvol getransformeerde gebieden zijn Zollverein (van steenkool naar recreatie), Wunderland Kalkar (van kerncentrale naar pretpark), Parc de Buttes Chaumont (van steengroeve naar stadspark) en The High Line (van spoorwegviaduct naar voetgangerspark).
Wat deze voorbeelden bijzonder maakt is dat de locatie zich onderscheidt van haar omgeving en dat dit gegeven behouden is.
Ook voor de voormalige vuilstortlocaties in Nederland kan deze methode gehanteerd worden.

Het doel is om van de locaties een plek te maken die zich onderscheidt van zijn omgeving. Zodat vrij gedacht kan worden over programma en vormgeving en dat de negatieve indruk van de "vuilnisbelt" getransformeerd kan worden naar een positief beeld.

Voor de nader uitgewerkte plannen is op basis van de genoemde voorbeelden de volgende hoofddoelstelling gehanteerd:

  • Bestendigen van het verschil tussen locatie en omgeving.
  • Expliciet maken van het verschil tussen locatie en omgeving
  • Behouden van de originaliteit van de locatie, zodat het in de toekomst voor ander gebruik kan worden ingezet. De archeologie van de toekomst.