Techniek

Een afvalberging heeft fysieke eigenschappen die sturend zijn voor de gebruiksmogelijkheden:

  • De bodemgesteldheid, de afdekfolie etc. dicteren licht bouwen, oppervlakkig wortelende planten, speciaal ontworpen fundering en constructie.
  • De noodzaak van bereikbaarheid van de ondergrond ten behoeve van onderhoud dicteert tijdelijke/demontabele bebouwing, beplanting met een beperkte levensduur.
  • De tijdelijkheid van het gebruik die het gevolg is van deze condities, dicteert op haar beurt passende functies die daar baat bij hebben.

Funderingsmogelijkheden op slappe bodem
Het stortlichaam van veel voormalige afvalbergingen heeft een zogenaamde ‘slappe bodem’ (relatief veel zetting te verwachten). Er zal daarom uitgegaan moeten worden van fundering ‘op staal’. Hierbij dient men rekening te houden met een drietal aspecten:

  • Het gewicht van gebouwen heeft relatief grote funderingszettingen (zakkingen) tot gevolg.
  • Funderingszakkingen zijn niet gelijkmatig verdeeld over het gebouwoppervlak, wat scheefstand en scheurvorming kan veroorzaken.
  • Zonder het nodige vooronderzoek is moeilijk te voorspellen in welke mate zakkingen zullen optreden.

Beheersbaarheid van zettingsverschillen
Met behulp van meetgegevens van proefterpen kunnen globale zettingsvoorspellingen worden gedaan voor het gehele terrein. Gebouwen worden dan voorzien van verticale nastelvoorzieningen zodat zakkingen van de verschillende funderingselementen tijdens de levensduur van de gebouwen kunnen worden gecorrigeerd.

Hergebruik gebouwconstructie
De bodemafsluiting van de stortplaats heeft een beperkte levensduur. Een gebouw moet daarom verwijderd of verplaatst moet kunnen worden op het moment dat de bodemafsluiting wordt vervangen. De toe te passen gebouwstructuren zullen daarom een zekere mate van flexibiliteit en herbruikbaarheid moeten hebben.

Windbelasting op fundering
De hoogte van de afvalberg betekent een hoge windbelasting op een licht gebouw. Grote plaatoppervlaktes zijn gunstig voor de benodigde (contra)belasting en voor een goede afdracht van windbelasting op de bodem.

Hellingshoek
Bij het bouwen op hellingen van een afvalberging moet rekening worden gehouden met zogenaamde afschuifvoorzieningen. Op delen van een stort met hellingshoek minder dan 1:15 kan gebouwd worden zonder deze voorzieningen.